Alma Bolån lägger ned sin verksamhet

Publicerad: 7 maj, 2019 miniatyrhus och en man som sitter och räknar på en miniräknare för att räkna ute kostnaden för huslån

Trots ett mycket stort intresse från potentiella bolånetagare väljer Alma Bolån att lägga ner sin verksamhet. Foto: Atstock Productions/Shutterstock.com

Bolåneutmanaren Alma har lagt ner sin verksamhet. Anledningen är osäkerheten kring finansieringen och kraven från Finansinspektionen om att verksamheten måste starta inom en viss tid skriver Breakit.

Dan-Alp Lindberg som är Alma Bolåns grundare och vd har under flera månader kämpat för att säkra finansieringen till företaget men på Valborgsmässoafton meddelade styrelsen att Alma Bolån väljer att avveckla sin verksamhet.

Alma Bolån grundades i september 2017 och var helt självfinansierande. Men för att kunna bedriva en verksamhet med utlåning av pengar började bolaget att ta in externt kapital under 2018. Tillståndet från Finansinspektionen fick Alma Bolån i november 2018, och redan då fanns finansieringsproblemen.

Intresseanmälningar på över en miljard kronor

Enligt Dan-Alp Lindberg har det funnits ett stort intresse bland låntagare, men dessvärre har Alma Bolån inte lyckats med den långsiktiga finansieringen. Alma Bolån hade fram till att de valde att lägga ned verksamheten fått in intresseanmälningar på bolån för över en miljard kronor från potentiella bolånetagare.

“Det känns jättetrist och jobbigt. Vi har lagt ner mycket tid, energi och kapital på detta”, säger Dan-Alp Lindberg till Breakit.

Bolånemarknaden innebär stora utmaningar för nya mindre aktörer

Bolånemarknaden uppgår till totalt cirka 3 300 miljarder kronor där de fyra storbankerna har varit dominerande. Dock har deras marknadsandelar under de tre senaste åren minskat. För de nya aktörerna är utmaningarna stora.

Enligt Dan-Alp Lindberg krävs det en finansiering på minst 5 miljarder kronor för att få verksamheten att gå runt. Visserligen behövde inte Alma Bolån få in pengarna direkt, men det rådde en för stor osäkerhet när det gällde den långsiktiga finansieringen. Det gjorde att det inte var ansvarsfullt att fortsätta.

Alma Bolån kommer att avvecklas under de kommande månaderna, men Alma som företag kommer inte att sättas i konkurs. Avvecklingen ska inte drabba några externa parter utan ska göras på ett bra sätt, säger Dan-Alp Lindberg.

Hur mycket pengar som ägarna förlorar är inget som Dan-Alp Lindberg vill gå in på, utan det kommer ändå att framgå av företagets årsredovisning, som snart blir offentlig.