Amortering

Amortering är en sorts delbetalning. En kredit som exempelvis bolån är pengar som någon gång skall betalas tillbaka. Ränta och amortering utgör den månadskostnad man betalar för lån till villa eller bostadsrätt. Men med äldre regler måste man inte amortera, det är först med det nya amorteringskravet som bolån måste betalas ner. Reglerna kom i bruk från och med den 1 juni 2016. Detta gäller lån som tagits efter det datumet, gamla lån berörs inte. Den lånedel som löper över 70 % av marknadsvärdet skall amorteras med 2 % årligen, spannet mellan 50 till 70 % med 1 %.

Amortering är en form av avbetalning

Amortering är helt enkelt avbetalning på skuld oavsett om skulden är till en bank eller privatperson. Den som lånat 5 000 kronor av en bekant kan sägas amortera av skulden med kanske 1 000 kronor per månad. Om ränta tillkommer, vilket det oftast gör till bank eller annat låneinstitut, utgör ränta och amortering den avgift som betalas. Att betala samma summa varje månad kallas för rak amortering. Man talar även om annuitetslån där du betalar en fast summa varje månad. Det innebär att amorteringen är lägre i början och räntan högre men allteftersom summan av lånet minskar så minskar även räntan.

Amortera mera

Att amortera är ett sätt att till slut äga hus eller bostadsrätt helt och hållet själv. Så länge du har lån hos banken har dessa inteckningar i fastigheten och det innebär i praktiken att de äger objektet. Det är ett av målen med de nya amorteringskraven – att du som husägare snabbare ska bli skuldfri och äga din egen fastighet. Betalar du endast ränta så är det bara finansinstitutet som tjänar på det. Många tänker att ett par eller flera miljoner kan man aldrig amortera ner under sin livstid, men det är trots allt möjligt och om inte annat så om det blir en försäljning så kan det bli en slant över när lånet är återbetalt om du amorterat.

Låna med bolån till annat än bostaden

Den som amorterar sitt bolån får det lättare ekonomiskt vid framtida lånebehov. Om du till exempel vill låna till en bil och har låneutrymme i bolånet blir den bilen betydligt billigare. Detta beror på att bolånets ränta är mycket lägre än ett privatlån eller konsumtionslån, och det blir då en lägre månadskostnad.