Användarvillkor

§1 Personuppgifter

Handpenningslån.com varken lagrar eller hanterar personuppgifter. Väljer du att ansöka om ett handpenningslån så kommer all hantering av personuppgifter skötas av långivaren du väljer att vända dig till.

§2 Ansvar

Handpenningslån.com frånsäger sig allt ansvar vid eventuella konflikter, ekonomiska skador eller andra problem som uppstår mellan långivare som presenteras på hemsidan och privatpersoner. Om en eventuell tvist skulle uppstå mellan besökare av sidan (privatperson) och någon av de långivare vi presenterar så kan Handpenningslån.com aldrig krävas på ersättning. Handpenningslån.com kan vid eventuell tvist eller konflikt inte ses som en part. Problem, tvister och konflikter hanteras av den långivare som användare av sidan har vänt sig till för ansökan om handpenningslån.

Handpenningslån.com reserverar sig för all eventuell felaktig information och andra fel, till exempel stavfel, som kan förekomma på webbplatsen. Exakta villkor och information kring långivare och handpenningslån ska i första hand hämtas från långivarnas egna hemsidor.

§3 Ändring av allmänna villkor

Handpenningslån.com förbehåller sig utan reservation rätten att när som helst ändra/uppdatera information och allmänna villkor för användning av webbplatsen. Vi rekommenderar därför alla besökare och användare av sidan att hålla sig uppdaterade på vilka villkor som gäller för tillfället.