Experterna tror inte på någon räntehöjning

Publicerad: 26 augusti, 2019 Svenska sedlar, miniräknare och graf som visar olika kurvor

De 13 tillfrågade experterna är eniga. Det kommer inte att ske någon räntehöjning i år. Foto: Frederic Muller/Shutterstock.com

Det råder stor osäkerhet om både Sveriges ekonomi och världsekonomin. Enligt SvD Näringsliv tror ingen av de tillfrågade chefsekonomerna, professorerna eller strategerna på att Riksbanken kommer att höja räntan.

Läget är dystert när det gäller världsekonomin. De stora centralbankerna i världen har tydligt gett signaler om att de är villiga att göra mer för att världsekonomin ska stimuleras.

Ingen av de 13 experter som SvD har frågat tror att det kommer att ske en räntehöjning i år. När det gäller sannolikheten för en räntesänkning är de däremot oense.

Avmattningar i världsekonomin gör att man avvaktar med eventuell räntehöjning

Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén tror att Riksbanken kommer att ändra sig på punkten om en räntehöjning redan på nästa räntemöte i början av september. Planerna för en räntehöjning kommer att skjutas fram till mitten på nästa år. Den tydliga globala och svenska konjunkturavmattningen gör att man kommer att avvakta med eventuella räntehöjningar.

Enligt Handelsbanken tror man att reporäntan kommer att ligga kvar på minus 0,25 procent fram till 2021. Men om Riksbanken skulle göra någon form av förändring är det mer troligt att det kommer att ske en sänkning av reporäntan.

Även Lina Fransson, som är räntestrateg på SEB, tror att Riksbanken kommer att skjuta på kommande räntehöjningar. Det troligaste är att Riksbanken kommer antyda att det kommer att ske en räntehöjning under första halvan av 2020. Därefter kommer räntan att höjas i långsam takt.

En räntehöjning kommer tidigast under 2020

Inte heller John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, tror att det kommer att ske någon form av räntehöjning i år. Det kommer en lågkonjunktur och det hade varit bättre att gå in i den om räntan hade varit högre.

Men då ska man också ha i betänkande att allt annat också skulle ha varit annorlunda. Till exempel skulle arbetslösheten vara högre och inflationen lägre. Att gå in i en lågkonjunktur utifrån de förutsättningarna är mycket värre än de förutsättningar vi har idag.

Enligt experterna kommer nästa räntehöjning tidigast under andra halvan av 2020.