Inflationen ökar – svårt för Riksbanken att höja räntan

Publicerad: 18 juni, 2019 högar med mynt som blir allt högre, och en pil som följer dem

Inflationssiffran är något högre än vad Riksbanken hade förutspått. Det räcker dock inte för att Riksbanknen ska vilja höja räntan ännu på ett tag, menar chefsekonomerna för Handelsbanken och SEB. Foto: Anton Watman/Shutterstock.com

Inflationssiffran för maj var högre än förväntat, men gör det ändå fortsatt svårt för Riksbanken att höja räntan. Experterna förutser att räntehöjningen kommer att dröja, vilket är glädjande för alla hushåll med bolån, skriver SvD Näringsliv.

I fredags släpptes inflationssiffran för maj månad. Den visade en ökning till 2,1 procent.

Detta ligger i linje med vad Riksbanken har förutsett, och till och med lite högre än deras satta mål på 2 procent. Marknaden trodde däremot att siffran skulle vara lägre än så.

Läget globalt kan göra att räntehöjningen skjuts upp

Christina Nyman, som är chefsekonom på Handelsbanken och tidigare har jobbat som chef på Riksbanken, tror att siffran kommer som en lättnad för Riksbanken. Hon förutspår att de kommer stå fast vid planen att höja räntan senare i år eller början av nästa år.

Själv tror dock Christina Nyman att Riksbanken kommer behöva skjuta upp räntehöjningen ytterligare. Detta på grund av att den inbromsande världsekonomin gör det svårt för Riksbanken att kunna höja räntan.

– De svaghetstecken som vi ser globalt och i Sverige kommer att bli allt tydligare. Vi kommer att få se en viss ökning av arbetslösheten i Sverige nästa år och året därefter, säger Christina Nyman.

Inflationen är inte tillräcklig för att Riksbanken ska höja räntan

Chefsekonomen Robert Bergqvist på SEB håller med om detta. Han tror att inflationen kommer att falla senare i år och hamna under Riksbankens mål, och att räntehöjningen därför kommer att skjutas på framtiden.

Robert Bergqvist menar att vi ska vara nöjda med en inflation på omkring 1,5 procent. Men han tror inte att Riksbanken kommer att tycka att det är tillräckligt för att höja räntan i nuläget.

Kronan kommer inte att fortsätta stärkas, tror experterna

I och med inflationssiffrans styrka stärktes den svenska kronan till 10,65 mot euron. Robert Bergqvist tror inte att detta kommer att fortgå, utan att kronan kommer att stanna kvar på samma nivå eller försvagas framöver.

En konsekvens av detta är att semesterresor i Europa kommer att bli dyrare framöver.

Dock innebär detta att boräntorna beräknas förbli låga de kommande åren, menar Christina Nyman, vilket är glädjande för alla hushåll med bolån.