När höjer Ingves räntan?

Publicerad: 4 juni, 2019 Kollage av svenska sedlar i olika valörer och Stefan Ingves

Mycket talar för att räntan kommer att ligga kvar på samma nivå. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com och Press/Riksbanken

Många frågar sig när Stefan Ingves kommer att ändra ståndpunkt när det gäller framtida räntehöjningar. Det är mindre än en månad kvar till nästa räntebesked som med största sannolikhet kommer att lämna räntan oförändrad, skriver SvD Näringsliv.

Den 3 juli är det dags för nästa räntebesked. Med största sannolikhet kommer räntan att ligga oförändrad på minus 0,25 procent. Enligt den senaste bedömningen av Riksbanken skulle reporäntan höjas långsamt framöver för att nå 0,8 procent till år 2022. De sex riksbankscheferna är ganska ensamma om den bedömningen.

SvD har tidigare frågat 14 experter om räntehöjningen och de flesta trodde att det bara skulle bli en räntehöjning fram till 2022, om ens det. Inför julimötet är den stora frågan om riksbankscheferna och bedömarna fortfarande går i otakt. En förklaring till att riksbankscheferna och de 14 bedömarna ligger i otakt i sina bedömningar är läget i världsekonomin. 

Svagt inflationstryck trots brinnande högkonjunktur

I Tyskland som är Europas största ekonomi har arbetslösheten ökat för första gången på fem år, vilket den tyska regeringen refererade till en svagare ekonomi. Under tiden föll den tyska inflationen avsevärt under förra månaden. Det visar hur svagt inflationstrycket är i Europa trots en brinnande högkonjunktur.

Inbromsningen i ekonomin har gjort att allt färre tror på några räntehöjningar från den Europeiska centralbanken inom den närmsta tiden. Europeiska centralbanken själva tror inte att det kommer ske någon räntehöjning i år. De tror att det kommer att dröja tills i varje fall nästa år innan det kommer att ske någon räntehöjning. Även Reuters analytikerenkät visar att det inte kommer ske någon räntehöjning.

Omständigheter i utlandet påverkar en eventuell räntehöjning i Sverige

Även på andra sidan Atlanten är det en liknande bild. Donald Trumps utspel om utlovade tullar mot Mexiko om de inte stoppar flyktingar att fly över gränsen fick amerikanska långräntor att falla. Detta då det skapar en oro om ett utökat handelskrig, vilket skulle få ekonomin att bromsa in ytterligare.

För att stimulera ekonomin tror den amerikanska storbanken J.P. Morgan att Federal Reserve kommer att sänka räntan två gånger under 2019. Om USA sänker sin ränta och Europeiska centralbanken håller sin styrränta oförändrad blir det ännu svårare för Riksbanken att höja räntan.