Stockholms stadsdelar där bostadspriserna stiger

Publicerad: 15 januari, 2019

Stockholms traditionellt dyra områden är de som fallit mest i pris, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Statistik från Svensk Mäklarstatistik visar vilka delar av Stockholm som sett prisfall, och vilka som blivit dyrare. Centralt ses fall på någon procent, och i utkanten syns ökningar på flera. För landet som helhet går det inte att hitta någon övergripande trend.

Bubblan på Stockholms bostadsmarknad tycks ha spruckit. Det senaste året har priset på villor i stor-Stockholm sjunkit 5 procentenheter mer jämfört med resten av riket. Det genomsnittliga priset på ett hus ligger nu på 5 564 000 kronor, enligt siffror från Svenska Mäklarstatistik.

Prisfallet på bostadsrätter i stor-Stockholm har dock hämmats, och ligger nu på samma nivå som de gjorde för ett år sedan. Det innebär att en kvadratmeter tenderar att kosta 54 015 kronor. I centrala Stockholm bryts trenden – där har priserna i stället ökat med en procent till 86 802 kronor per kvadratmeter.

– Ur det perspektivet sticker Stockholm ut lite eftersom priserna gått upp en aning, kommenterar analyschefen Per-Arne Sandegren vid Svensk Mäklarstatistik.

Utkanten ökar, centrum faller

Något överraskande är att det inte är de centrala stadsdelarna som stiger i pris de sista tre månaderna. Traditionellt sett har Vasastan-Norrmalm, Södermalm, Östermalm och Kungsholmen varit dyrgriparna, men där har priserna sjunkit med mellan en och två procentenheter.

I stor-Stockholm har nio av 13 stadsdelar fallit i pris. Vinnarna har varit Essingen, Bromma-Västerled, Hägersten-Liljeholmen samt Hässelby-Vällingby. Ingen av prisökningarna på bostadsrätter har skett i centrala Stockholm.

Spretig statistik för landet

Rikstäckande har experterna svårt att peka ut någon tydlig trend. Statistiken är väldigt spretig.

Bostadsrätterna har sjunkit i pris i tolv län, behållit sitt värde i fyra av dem samt ökat i sex av dem. Ungefär hälften av länen har haft ökningar. Samma tendens går att se gällande villor.

– Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus, konstaterar affärsutvecklingschef Hans Flink i samband med pressmeddelandet.